درباره ما

هفته نامه فریاد خوزستان

صاحب امتیاز و مدیرمسئول: داود مدرسی یان

شماره ثبت:

۸۰۹۱۲

 

آدرس دفتر: خوزستان، اهواز، خیابان آهنگری، بین شریعتی و مسلم، جنب دفتر فیزیوتراپی پیمان.

 

شماره تماس:

۰۹۱۶۷۷۹۸۳۹۳

به اشتراک بگذارید