فایل pdf شماره ۱۷ دوهفته نامه فریاد خوزستان

فایل pdf شماره ۱۷ دوهفته نامه فریاد خوزستان

فایل pdf شماره ۱۷ دوهفته نامه فریاد خوزستان، پرونده ویژه: علت سیل های خوزستان

 

سیل بی تدبیری

🔹کوتاهی سازمان آب و برق خوزستان و جهاد کشاورزی باعث ایجاد #سیل_رفیع شده است.
🔸عضو شورای شهر رفیع: بحران سیل هنوز رفیع را تهدید می‌کند
🔹پرداخت فوری خسارت سیل، مهم‌ترین مطالبه‌ی مردم

🔹استعفا برای فشار/اشاره به استعفای ظریف
🔸نه آنارشیسم نه محافظه‌کاری؛ فقط انقلابی‌گری/داود مدرسی یان

لینک دانلود شماره ۱۷ دوهفته نامه فریاد خوزستان با پرونده ویژه سیل رفیع خوزستان