فایل pdf شماره ۱۳دوهفته نامه فریاد خوزستان

فایل pdf شماره ۱۳دوهفته نامه فریاد خوزستان

فایل pdf شماره ۱۳دوهفته نامه فریاد خوزستان – پرونده ویژه: #امنیت_اجتماعی در خوزستان، آسیب های اجتماعی خوزستان،

لینک دانلود pdf شماره ۱۳ دوهفته نامه فریاد خوزستان

 

زیر پوست شهر

امنیت اجتماعی در خوزستان

آسیب های اجتماعی خوزستان

حجت الاسلام سیدامیر میرعلایی: سپاه یک تار موی کوخ نشینان را با کاخ نشینان عوض نمی کند

۱۰ عامل ناامنی در خوزستان

ظرفیت های مهم خوزستان برای مقابله با آسیب های اجتماعی

آمار اعتیاد در خوزستان

آمار طلاق در خوزستان

آمار بیکاری

مصاحبه با حجت الاسلام سیدامیر میرعلایی